Imprint

De eigenaar van deze website en is verantwoordelijk voor de inhoud:

Email: via contact form

Als u vragen heeft over dit beleid of het gevoel dat we hebben gehandeld in strijd met het beleid, neem dan contact op met of schrijven op het hierboven vermelde adres.

Te wijzigen, te verwijderen of items toevoegen vanuit bedrijven gebruik dan het menu "zakelijke vermelding" op de detailpagina's.

Als uw bedrijf informatie ten onrechte op deze pagina's en u dit wilt verwijderen, kunt u ook gemakkelijk worden geregeld vanuit de betreffende pagina op "zakelijke vermelding" => "Verwijderen".

Gebruik voorwaarden
Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord om te voldoen aan en door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik, die samen met ons privacybeleid regeren onze relatie met u in verband met deze website zijn verbonden. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kunt u onze website niet gebruiken. Als u ervoor kiest om verder te bladeren en het gebruik van deze site, bent u hierbij het ​​aanvaarden van deze overeenkomst aan u gepresenteerd, zonder veranderingen. We zullen geen toevoegingen of weglatingen aanvaarden. ... » lees meer

Privacybeleid
Deze privacyverklaring beschrijft welke informatie we online verzamelen, hoe die informatie gebruikt zal worden, de beperkte voorwaarden waaronder deze kan openbaar gemaakt, en welke stappen worden genomen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.
Deze verklaring is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de informatie die online kunnen worden geheven ten gevolge van een bezoek aan onze website, en niet als gevolg van het volgen van een link vanaf deze website naar een andere website of online service te bereiken. ... » lees meer

Data Protection
Wees u ervan bewust dat er inherente veiligheidsrisico's bij het doorgeven van gegevens, zoals e-mails, via het internet, omdat het onmogelijk is om volledig te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden. Toch zullen wij uw gegevens, met inachtneming van deze beperking te vrijwaren. In het bijzonder zal de persoonlijke informatie via het internet alleen als het geen inbreuk maakt op rechten van derden, tenzij de desbetreffende partij zijn voorafgaande toestemming in het licht van een dergelijk veiligheidsrisico's heeft gegeven, worden doorgegeven. Zoals de website provider, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke veiligheidsrisico's of voor een daarmee samenhangende handelingen van nalatigheid van onze kant gehouden.. ... » lees meer

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door de eigenaar van deze website en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel.
We doen er alles aan om de informatie op onze website huidige gesteld voor de inhoud die te houden, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.. ... » lees meerEnkele interessante bedrijven zijn opgenomen in de volgende lijst: